POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady korzystania z serwisu www.gastroparts.com

Postanowienia ogólne
Czyniąc zadość obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), wskazujemy, że właścicielem oraz operatorem Serwisu www.gastroparts.com jest GASTROPARTS BARBARA LIPIŃSKA, MARCIN LIPIŃSKI, PATRYCJA MATERS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Toruniu przy ul. Klonowica 37 (zwana dalej także Spółką), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369171, NIP: 956-227-59-65. 
Informujemy, że korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem odbywa się na zasadach określonych w „Regulaminie Sklepu”, który w sposób nieodpłatny udostępniony został na stronie www.gastroparts.com a także w siedzibie firmy. 

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Gastroparts Sp. J.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Wszystkie uzyskiwane dane osobowe, w tym dane podawane przez Państwa w procesie rejestracji są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Zbieranie przez nas dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, optymalizacji działania systemu a także obsługi procesów posprzedażowych i komunikacji marketingowo-sprzedażowej.
Każdy z użytkowników naszego Serwisu ma możliwość wglądu do zgromadzonych danych oraz ich poprawiania oraz usuwania. Informujemy jednak, że usunięcie danych uniemożliwi dalszą obsługę posprzedażową i korzystanie z pozostałych funkcji Serwisu.
Zebrane przez nas dane są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, w sposób zgodny z wymogami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące prawo oraz z uwzględnieniem wytycznych Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Dane osobowe udostępniamy naszym Partnerom biznesowym wyłącznie w takim zakresie jaki niezbędny jest do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w tym do dostarczenia przesyłki kurierem. Państwa dane osobowe w żaden sposób nie są dostępne dla osób trzecich, korzystających z naszego Serwisu.

Dane osobowe Spółka będzie przetwarzała przez okres niezbędny dla wykonania umowy oraz przez okres i w zakresie niezbędnym wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda do momentu jej wycofania.

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”

Prawa autorskie 
Wszystkie treści prezentowane w naszym Serwisie objęte są prawem autorskim. W związku z powyższym nie mogą być przez Państwa wykorzystywane na innych stronach internetowych bez naszej pisemnej zgody. Wykorzystywanie powyższych materiałów bez naszej aprobaty stanowi naruszenie prawa i naraża Państwa na odpowiedzialność cywilną.

Wykorzystywanie plików Cookies 
Informujemy również, iż w ramach prowadzenia naszego Serwisu korzystamy z plików Cookies. Nie wykorzystujemy ich jednak do gromadzenia danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail. Plików Cookies, rozumianych jako niewielkie partie informacji przekazywane przez serwer, a następnie zapisywane po stronie Użytkownika w urządzeniu końcowym używamy głównie w celach statystycznych, reklamowych oraz optymalizacyjnych. Preferencje dotyczące powyższych plików można modyfikować w Państwa przeglądarkach internetowych. Kontynuowanie korzystania z naszego Serwisu bez zmian dotyczących plików Cookies oznacza Państwa zgodę na ich użycie. 
Informujemy, iż ze względów technicznych wyłączenie obsługi plików Cookies może sprawić, iż niektóre funkcjonalności w naszym Serwisie nie będą działały poprawnie lub mogą w ogóle nie zostać uruchomione. Wyrażenie przez Państwa zgody na korzystanie z plików Cookies w żaden sposób nie wpływa na ustawienia konfiguracyjne w urządzeniach końcowych.
Poniżej prezentujemy przykłady wyłączania plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach: 

1. Mozilla Firefox - w menu Narzędzia należy wybrać Opcje i w nich zakładkę Prywatność – można usunąć pojedyncze pliki cookie poszczególnych stron internetowych lub nie wyrazić zgody na śledzenie. 
2. Internet Explorer - w menu Narzędzia należy wybrać Opcje internetowe i w nich zakładkę Prywatność – tutaj suwakiem można regulować poziom prywatności albo po przejściu do prywatności dla witryn można zarządzać ustawieniami poszczególnych stron internetowych. 
3. Google Chrome - w menu Narzędzia należy wybrać Wyczyść dane przeglądania, a poprzez link Więcej informacji można przejść do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki. 
4. Opera - w menu Ustawienia należy wybrać Wyczyść historię przeglądania lub poprzez link Zarządzaj ciasteczkami można przejść do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn. 
6. Telefony i urządzenia mobilne - każdy telefon czy też inne urządzenie mobilne może funkcję plików cookie obsługiwać w inny sposób. Informacje dotyczące sposobu przechowywania plików Cookies powinny znajdować się na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

Postanowienia końcowe
Nieustannie doskonalimy nasz Serwis i dążymy do dostosowania przedstawionej Polityki Prywatności do wymogów wynikających z zasad dobrej praktyki. W związku z powyższym informujemy, że przedstawione powyżej treści mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Gwarantujemy, iż zostaną Państwo poinformowani o każdej zmianie niniejszego dokumentu. 
Wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące naszego Serwisu, a także związane z niniejszą polityką prywatności prosimy kierować w formie poczty elektronicznej na adres: gastroparts@gastroparts.com

Potrzebujesz pomocy przy doborze części?
Zadzwoń do nas!

  +48 56 657 00 66

akceptujemy płatności


GastroParts Sp. Jawna
ul. Klonowica 37
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 00 66
tel: +48 56 657 00 68
» pełne dane kontaktowe